Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

A nice video tutorial for PyScripter

The title of the video is "Introduction to Portable Python IDE, but the author talks about PyScripter.

Δεν υπάρχουν σχόλια: