Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

An online python textbook using PyScripter

You may find the following online python based textbook interesting: How to Think Like a Computer Scientist

Δεν υπάρχουν σχόλια: