Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

PyScripter version 3.0.2 is out

This is a hotfix release.  32-bit Python versions starting with 3.5 changed the way they are registered in the Windows Registry and PyScripter would not automatically find them.  This should now be fixed.

Δεν υπάρχουν σχόλια: