Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

PyScripter Project of the Week at SourceForge

PyScripter was selected as one of the projects of the week, April 16 2018 by SourceForge.

Δεν υπάρχουν σχόλια: