Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

PyScripter v2.3.3 released

PyScripter version 2.3.3 was released at http://pyscripter.googlecode.com. This update fixes a regression introduced in version 2.3.2, that manifests itself when using the Run, Command Line Parameters command.

Δεν υπάρχουν σχόλια: