Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

PyScripter v2.4.1 released

This release fixed a critical error in v2.4.  (Editor tabs not painted after certain operations).  See the announcement for v2.4 for other details.

Δεν υπάρχουν σχόλια: