Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

PyScripter v2.5 released

PyScripter version 2.5 was released at http://pyscripter.googlecode.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: