Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

PyScripter v2.5.2 released

PyScripter version 2.5.2 was released at http://pyscripter.googlecode.com.  This just a bug-fix release.  It fixes a regression in version 2.5 due to which GUI scripts would not show up. (Issue 625).

Δεν υπάρχουν σχόλια: