Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Pyscripter version 3.2.2 released

This is a hotfix release. It restores compatibility with Python 3.7a, which was broken due to some changes to the C API.   It is available at Sourceforge.

Δεν υπάρχουν σχόλια: