Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Using File Templates in PyScripter

I came across this nice introduction to the use of File Templates in PyScripter.
https://epjmorris.wordpress.com/2016/02/08/working-with-script-templates-in-pyscripter/

Δεν υπάρχουν σχόλια: